CARUS utveckling erbjuder bland annat följande tjänster

 

Föredrag, 40–120 minuter
Hur kan vi kommunicera effektivare? Hur startar konflikter, hur trappas de upp? 
Vad bråkar vi om och vad kostar konflikter? Föredraget ger en grund att förstå 
vad som leder till konflikt.

 

Utbildning/Workshop
Grundlig genomgång av hur konflikter uppstår och hur vi kan kommunicera 
effektivare. Deltagarna diskuterar konkreta scenarion och tillämpar nyvunna 
kunskaper i praktiska övningar.

 

Chefsstöd
Du får en kompetent samtalspartner som bollplank för reflektion och personlig 
utveckling. Chefsstöd är ett sätt att uppnå perspektiv, säkerhet och tydligare 
kommunikation.

 

Akut konfliktlösning
Anslå 1–2 arbetsdagar plus en uppföljningsdag, helst på neutral plats. Alla som 
är inblandade i konflikten förväntas delta.

 

CARUS utveckling AB arbetar under sekretess.