Destruktiva konflikter är dyra

Destruktiva konflikter skapar känslomässiga låsningar som enklast låses upp
av en utomstående. Konstruktiva konflikter skapar både kreativitet, 
utveckling
och lönsamhet.

Odoo CMS- Sample image floating

Med konflikttrappan kan vi hjälpa dig att upptäcka när kommunikation är  konfliktskapande och att förstå hur konflikter utvecklas.

Vi använder beprövade metoder som ger dig insikter och verktyg att lösa destruktiva konflikter.