Om företaget

 

Carus utveckling startades av Håkan Krevers 2010 för att möta företags och organisationers behov av att bli bättre på att stödja chefer och ledare att livets utmaningar hantera konflikter.

Håkan har mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledning inom näringsliv och offentlig sektor. Han har militär ledarskapsutbildning i grunden och har arbetat mycket med utbildning. Modellerna för konflikt-hantering bygger på lång erfarenhet av konfliktlösning, både i teori och praktik.

 

CARUS utveckling AB arbetar under sekretess.